Діагностикуми «Biocore®» базуються на TaqMan-технології методу ПЛР у реальному часі (ПЛР-РЧ, Real-Time PCR). Застосування оптимальної комбінації реагентики, а також власний дизайн олігонуклеотидних праймерів та зондів дозволяє досягти високої чутливості та специфічності.

Набір діагностичний «Biocore® ВНД ВРХ» – мультиплексний діагностикум для виявлення ДНК вірусу нодулярного дерматиту ВРХ методом ПЛР у реальному часі.

Імунобіологічні властивості

Застосування в наборі діагностичном «Biocore® ВНД ВРХ» HotStart Taq ДНК-полімерази покращує специфічність та чутливість проходження ПЛР реакції. Для запобігання виникнення хибно-негативних результатів, а також контролю виділення ДНК в наборі використовується внутрішній екзогенний контроль, який вноситься в досліджуванні зразки на етапі екстракції ДНК.
Визначення вірусу НД ВРХ відбувається за рахунок детекції фрагменту гену GPCR, що кодує G-білок хемокінового рецептору.

Набір діагностичний «Biocore® ВНД ВРХ» дає змогу одночасно визначати три мішені:

  • ділянку гену GPCR вакцинного штаму вірусу НД ВРХ
  • ділянку гену GPCR дикого штаму вірусу НД ВРХ
  • екзогенну контрольну ДНК (ВПК – внутрішній позитивний контроль)

Наявність продуктів ПЛР визначається завдяки реєстрації збільшення рівня флуоресценції за трьома TaqMan-зондами, що мічені різними флуоресцентними барвниками.
Тест-системи «Biocore®» валідовано для використання на ампліфікаторах з системою детекції в режимі реального часу:

  • QuantStudio™ 5 (Applied Biosystems, США),
  • Rotor-Gene Q (Qiagen GmbH, Німеччина),
  • CFX96™ (Bio-Rad, США).

Комплектація набору діагностичного

Діагностичний набір для визначення ДНК вірусу нодулярного дерматиту ВРХ методом ПЛР у реальному часі розрахован на 100 реакцій об’ємом 25 мкл

Компоненти набору діагностичного

ПЛР-РЧ суміш2 пробірки по 1 мл
Taq ДНК-полімераза1 пробірка 0,015 мл
Негативний контрольний зразок (НКЗ)1 пробірка 0,5 мл
Позитивний контрольний зразок (ПКЗ)1 пробірка 0,5 мл
Внутрішній контроль (ВК)1 пробірка 0,5 мл

Всі компоненти набору зберігаються за температури від -24 до -18 ℃.