Діагностикуми «Biocore®» базуються на TaqMan-технології методу ПЛР у реальному часі (ПЛР-РЧ, Real-Time PCR). Застосування оптимальної комбінації реагентики, а також власний дизайн олігонуклеотидних праймерів та зондів дозволяє досягти високої чутливості та специфічності.

Набір діагностичний «Biocore® ВНД ВРХ» – мультиплексний діагностикум для виявлення ДНК вірусу нодулярного дерматиту ВРХ методом ПЛР у реальному часі.

Імунобіологічні властивості

Застосування в наборі діагностичном «Biocore® ВНД ВРХ» HotStart Taq ДНК-полімерази покращує специфічність та чутливість проходження ПЛР реакції. Для запобігання виникнення хибно-негативних результатів, а також контролю виділення ДНК в наборі використовується внутрішній екзогенний контроль, який вноситься в досліджуванні зразки на етапі екстракції ДНК.
Визначення вірусу НД ВРХ відбувається за рахунок детекції фрагменту гену GPCR, що кодує G-білок хемокінового рецептору.

Набір діагностичний «Biocore® ВНД ВРХ» дає змогу одночасно визначати три мішені:

  • ділянку гену GPCR вакцинного штаму вірусу НД ВРХ
  • ділянку гену GPCR дикого штаму вірусу НД ВРХ
  • екзогенну контрольну ДНК (ВПК – внутрішній позитивний контроль)

Наявність продуктів ПЛР визначається завдяки реєстрації збільшення рівня флуоресценції за трьома TaqMan-зондами, що мічені різними флуоресцентними барвниками.
Тест-системи «Biocore®» валідовано для використання на ампліфікаторах з системою детекції в режимі реального часу:

  • QuantStudio™ 5 (Applied Biosystems, США),
  • Rotor-Gene Q (Qiagen GmbH, Німеччина),
  • CFX96™ (Bio-Rad, США).

Комплектація набору діагностичного

Діагностичний набір для визначення ДНК вірусу нодулярного дерматиту ВРХ методом ПЛР у реальному часі розрахован на 100 реакцій об’ємом 25 мкл

Компоненти набору діагностичного

ПЛР-РЧ суміш 2 пробірки по 1 мл
Taq ДНК-полімераза 1 пробірка 0,015 мл
Негативний контрольний зразок (НКЗ) 1 пробірка 0,5 мл
Позитивний контрольний зразок (ПКЗ) 1 пробірка 0,5 мл
Внутрішній контроль (ВК) 1 пробірка 0,5 мл

Всі компоненти набору зберігаються за температури від -24 до -18 ℃.