Набір реагентів «Biocore® РНК-преп» призначений для виділення високоочищеної сумарної РНК з еукаріотичних та прокаріотичних клітин, рослинних та тваринних тканин, клінічного матеріалу протягом години.

Принцип дії набору

Набір реагентів для виділення РНК «Biocore® РНК-преп» поєднує в собі метод фенольно-хлороформної екстракції та спиртову преципітацію нуклеїнових кислот. Лізис зразку відбувається в суміші, що містить фенол та гуанідин тіоционат. Отримана гомогенна суміш після додавання хлороформу розділяється на нижню органічну фазу, інтерфазу та верхню водну фазу. РНК, що міститься в водній фазі, висаджується шляхом додавання ізопропилового спирту.

Отримана РНК може бути використана для проведення наступних досліджень: ПЛР у реальному часі, Нозер-блот аналіз, Дот-блот гібридизація, poly(A)+селекція, in vitro трансляція, метод захисту від РНКаз, молекулярне клонування.

До складу набору входять:

TRIzol™ LS реагент1 пляшка 40 мл
Хлороформ1 пляшка 10 мл
Ізопропіловий спирт1 пляшка 25 мл
Вода, вільна від РНКаз2 пробірки по 1,25 мл

ЗАВАНТАЖИТИ ІНСТРУКЦІЮ ЗВ'ЯЗАТИСЯ З ДИЛЕРОМ