Набір діагностичний «Biocore® HIV» для виявлення РНК вірусу імунодефіциту людини 1 та 2 типу (ВІЛ-1, HIV-1, ВІЛ-2, HIV-2) методом ЗТ-ПЛР у реальному часі (100 реакцій). Для in vitro діагностики

Набір діагностичний «Biocore® HIV»  призначений для виявлення РНК вірусу імунодефіциту людини 1 та 2 типів  (human immunodeficiency virus 1 і 2), що викликає СНІД у людини, методом полімеразної ланцюгової реакцій зі зворотною транскрипцією в режимі реального часу (ЗТ-ПЛР-РЧ, rRT-PCR).

Принцип дії набору

Біологічним матеріалом для екстракції PНК слугують зразки крові, плазми, сироватки та тканин людини. Набір «Biocore® HIV» має однопробірковий одностадійний формат, без окремого етапу синтезу кДНК на матриці вірусної РНК. Етап зворотної транскрипції (ЗТ) відбувається в реакційній суміші безпосередньо перед стартом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Проведення аналізу ґрунтується на TaqMan-технології методу ПЛР-РЧ. Для запобігання виникненню хибно-позитивних результатів внаслідок перехресної контамінації, а також контролю виділення РНК і проходження ЗТ-ПЛР-РЧ реакції, в Наборі використовуються урацил-ДНК-глікозилаза (УДГ, UDG) та внутрішній ендогенний контроль (ВК – ген RNase P людини).

«Biocore® HIV» дає змогу одночасно визначити три мішені:

  • вірус імунодефіциту людини типу I, ВІЛ-1
  • вірус імунодефіциту людини типу II, ВІЛ-2
  •  ендогенну контрольну РНК ( ВК – внутрішній позитивний контроль) ,що є унікальною для людини.

Діагностикуми «Biocore® HIV»  валідовано для використання на ампліфікаторах з системою детекції в режимі реального часу:

  • QuantStudio™ 5 (Applied Biosystems, США),
  • Rotor-Gene Q (Qiagen GmbH, Німеччина),
  • CFX96™ (Bio-Rad, США).

Склад набору

Набір «Biocore® HIV» розрахований на 100 реакцій об’ємом 20 мкл. До складу Набору входять такі компоненти:

ПЛР-РЧ суміш (4х)  1 пробірка 0,50 мл
Суміш праймерів та зондів (2х)   1 пробірка 1,00 мл
НКЗ (негативний контрольний зразок) 1 пробірка 0,15 мл
ПКЗ (позитивний контрольний зразок)1 пробірка 0,15 мл